Choďte k tým, čo sa stratili

CR-14 ST: Mt 10, 1-7

V nedeľu sme počúvali s evanjeliu o tom, ako Ježiš vyslal sedemdesiatich dvoch učeníkov všade tam, kam sa chystal ísť. Dnes sme svedkami inej misie: Kristus posiela dvanástich s tým, že ich pole pôsobnosti značne zužuje: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!“ Inak povedané: zamerajte sa na svoj vlastný národ, na tých, čo majú patriť k nám, ale sa stratili.
Zamerať svoje misijné úsilie na tých, ktorí sú síce presvedčení, že sú kresťanmi, no ich prežívanie viery má ďaleko od životného štýlu autentických kresťanov. Oni nie sú tí druhí. Sú naši – bratia, sestry, synovia, dcéry, manželky, manželia… tí, ktorí sa stratili. Choďte k nim a svedčte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ 

Publikácie a pomôcky