Ako ti to dnes išlo?

Sv. Marta: 1 Jn 4, 7-16

Láska sa realizuje v konkrétnych postojoch a skutkoch. Musí. Inak láskou prestane byť skôr, ako by začala. Pekne to vidno na zaľúbených. Sú kreatívni v láske, nápadití v tom, ako toho druhého prekvapiť, obdariť, povzbudiť, pomôcť mu… ba dokonca i v tom, ako sa milovanému či milovanej ešte viac páčiť. Ich láska je aktívna. Zlo pasivitou rastie, lásku pasivita zabíja.
Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život,“ píše Ján vo svojom prvom liste. Boh miluje ľudí, čo sa vrcholne prejavilo v tom, že sa stal človekom, aby zomrel za ľudstvo. To samozrejme nie je jediný kreatívny prejav jeho postoja k nám. Je najsilnejší. Najneočakávanejší.
A Ján pokračuje: „Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.“ Nenecháva nás na pochybách. Aj naša láska sa má prejavovať. Ako ti to dnes išlo?

Publikácie a pomôcky