Ženie nás...

Láka ma to túto prvú vetu skrátiť, zmeniť akcent a pridať otáznik. Výsledkom je podnetná otázka: Ženie nás Kristova láska?

Publikácie a pomôcky