Tobi kráčal po cestách pravdy

CE-09 PO: Tob 1, 3; 2, 1b-8

V najbližších dňoch budeme pri omšiach počúvať čítania z knihy Tobiáš. Z toho dnešného ma zaujalo, ako Tobi charakterizuje sám seba: "Ja, Tobi, kráčal som po cestách pravdy a v spravodlivosti po všetky dni svojho života a dal som veľa almužien svojim bratom a svojmu rodu, ktorí odišli so mnou do zajatia do Ninive v asýrskej krajine."
Tobi kráčal po cestách pravdy a v spravodlivosti - podľa toho, čo sa hovorí ďalej, by to pokojne mohol byť aj epitaf na Tobiho náhrobku.
A aký epitaf by si zaslúžil váš dnešný deň?

Publikácie a pomôcky