Programová nespokojnosť...

CR-11 UT: Mt 5, 43-48

Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Tak znie posledná veta dnešnej evanjeliovej perikopy. Ide tu o dokonalosť v pravom zmysle slova, o rast, pri ktorom si nemôžeš naraziť hlavu o strop jednoducho preto, že žiaden strop nie je.
V tých slovách sa skrýva programová nespokojnosť kresťana: Byť dokonalý ako On - nedosiahnuteľná dokonalosť. Vyjadrené slovami poslednej kapitoly poslednej z kroník Narnie: Len vyššie, ďalej, hlbšie... 

Publikácie a pomôcky