Prieskum verejnej mienky...

CR-12 NE C: Lk 9, 18-24

Ježiš si nemusel najímať ratingovú agentúru ani objednávať prieskum verejnej mienky. A predsa sa pýta učeníkov: „Zakoho ma pokladajú ľudia? A za koho ma pokladáte vy?“ Ťažké otázky. Prvú zvládli ešte ako tak, pri druhej musel situáciu zachraňovať Peter.
A prečo sa to vlastne Ježiš pýta? Potrebuje to vedieť? Ani nie. Ale my to potrebujeme.
Poďme si tú otázku trochu pootáčať. Predstavte si Ježiša, teraz zoberie mikrofón a ide sa spýtať… práve teba. Ide do tuhého:
1. otázka: „Za koho ma pokladajú ľudia?“
  • Aha, to je jednoduché… za Jána Krstiteľa, za Eliáša, za proroka… to poznám. Ups. Aha, nie. To mám z Písma, ale dnes to neplatí. Vtedy si Ježiša mohli jednoducho pomýliť s Jánom Krstiteľom. Ježiš nezvolával tlačovky, jeho fotka nebola na bilbordoch. A vytvoriť mýtus o zmŕtychvstalom Eliášovi asi tiež nebolo ťažké. Reklamná agentúra Jedna babka povedala, s.r.o. pustí fámu a je to.
No niektorí za podvodníka, iní za múdreho človeka, ďalším je ukradnutý a niektorí hovoria, že je Boh.
2. otázka: „Za koho ma pokladajú tvoje deti?“
  • Tak inak. Hovoríš o sebe, že si kresťan. Za koho pokladajú Ježiša tvoje deti? (Ak nemáš deti, doplň si napríklad rodičov). Čo pre nich znamená?
3. otázka: „Za koho ma pokladáš ty?“
  • Liturgia slova dnešnej nedele ponúka pár odpovedí. Ak na Ježiša vztiahneme Zachariášovo proroctvo z prvého čítania, potom je tým, ktorý bol prebodnutý (rozumej zabitý) svojimi vlastnými (rozumej aj nami).
  • Zároveň sa stal prameňom na očistenie od hriechu a poškvrny – tento Zachariášov text si môžeme dať do súvisu s Kristom, ktorý zomrel na kríži, vojak mu prepichol srdce a vytiekla z neho krv a voda. Kresťania v tom vidia od nepamäti spojitosť s krstom.
  • V žalme sme spievali: Za tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Teda mohol by byť pre mňa niekým, po kom túžim tak, ako vyprahnutú krajina túži po daždi.
  • Mohol by byť pre mňa i pre teba tým, ktorému patríme, tak ako to hovorí Pavol v druhom čítaní. Ale nie ako nejaký majetok, ale ako adoptívni dedičia, teda vyvolené deti.
  • Mohol by pre nás byť tým, ktorý stiera všetky rozdiely a je základom jednoty medzi ľuďmi, lebo už niet Žida ani Gréka, otroka ani slobodného…, všetci sú jedno v ňom.
  • Mohol by byť Pánom a Bohom, tak ako to vyznáva Peter…
  • Ale čo tak dať vlastnú odpoveď?

Publikácie a pomôcky