Počúvať, hovoriť, konať

CR-12 ŠT: Mt 7, 21-29

V dnešnom evanjeliu zaznievajú tri dôležité slovesá: počúvať, hovoriť, konať.
  • Počúvať - nie len vypočuť si, ale počúvať, so záujmom, pravidelne, ochotne. To je prvý krok.
  • Hovoriť - nie len občas povedať, ale hovoriť. Sme pri druhom kroku. Kto tu zastane, podobá sa hlupákovi, čo si postavil dom na piesku.
  • Uskutočňovať - konať, to je tretí krok, bez ktorého sa nedá prísť k cieľu.

Publikácie a pomôcky