Návod...

CR-12 ST: Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Zaujalo ma pár veršov z dnešného žalmu:
  • Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno.
  • Spievajte mu a hrajte.
  • Jeho svätým menom sa honoste.
  • Hľadajte Pána a jeho moc.
  • Rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.
Tie verše sú stručným návodom pre život kresťana. Už sa ich len držať.

Publikácie a pomôcky