Kde je tvoje srdce?

CR-11 PI: Mt 6, 19-23

Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce, upozorňuje Ježiš v dnešnom evanjeliu. Kde by to malo byť? Miesta možnej lokalizácie pokladov zhŕňa Kristus do dvoch oblastí: materiálny, dočasný svet a nadprirodzený, večný svet. 
Voľba je jasná: sme pozvaní žiť tu a teraz, v našom materiálnom svete, no mysľou i vôľou ukotvení vo večnosti. Nejde o žiadne emócie, ale o rozum a vôľu, veď v biblickom jazyku je srdce miestom uvažovania a rozhodnutí.  Žiť tu s tým, že náš poklad, naša istota je tam, v bezpečí.
Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Alebo aj naopak: kde je tvoje srdce, kam smerujú tvoje myšlienky a rozhodnutia..., tam je aj tvoj poklad, tvoja budúcnosť.
Kde je tvoje srdce?

Publikácie a pomôcky