Dielo milosti vo svätom Jánovi Krstiteľovi

Ján Krstiteľ

Obsah dnešného slávenia je veľmi umne zhrnutý v Piesni vďaky pre dnešný deň. Zaznie tam: „Dnes oslavujeme dielo tvojej milosti v Kristovom predchodcovi, svätom Jánovi, ktorého si spomedzi všetkých ľudí zahrnul mimoriadnou priazňou.“ A ďalej kňaz spieva o tom, ako sa Ján už v matkinom lone zachvel pri stretnutí Alžbety a Márie, ako predstavil ľudstvu Krista slovami, ktoré aj dnes zaznejú: Hľa, baránok Boží…, ako ho pokrstil v Jordáne a ako za to, čomu uveril, položil aj život…
Dnes naozaj oslavujeme dielo Božej milosti v tomto mužovi. Neváhame vztiahnuť na neho slová z prvého čítania, hoci ich Izaiáš pred stáročiami vyriekol o niekom úplne inom. Pán ma z matkinho lona povolal, už v živote mojej matky myslel na moje meno, ústa mi urobil sta ostrý meč, ukryl ma v tôni svojej ruky… Povedal mi: „Ty si môj služobník, na tebe ukážem svoju slávu.“
Aj o Jánovi je dnešný žalm: Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko… Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. A všetky moje cesty sú ti známe. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
„Oslavujeme dielo tvojej milosti v Kristovom predchodcovi, svätom Jánovi.“ Vlastne je to odpoveď na otázku tých ľudí z dnešného evanjelia, ktorú si kladú pri jeho narodení: „Čím len bude tento chlapec?“ Nuž človekom, ktorý dovolil, aby Boh konal v jeho živote veľké dielo svojej milosti. 
V čom môže byť Ján dnes inšpiratívny? Napríklad v tom, že dovolil Bohu, aby v ňom konal veľké dielo svojej milosti.

Úprimne, tie slová z dnešných čítaní, ktoré vzťahujeme na Ján, majú byť aj slovami aj o nás. Ja som kresťan a verím o každom, hoci vás nepoznám, že Boh si vás vybral, že dávno pred tým, ako ste sa narodili, myslel na vás. Myslel na teba, plánoval, ako na tebe ukáže svoju slávu. A robí to tak stále, pretože si cenný, si cenná v jeho očiach.
Tak sa mu otvor. Pozvi ho, povedz mu: Bože príď a rob som mnou veľké veci. Tie, ktoré máš o mne vysnívané.
Možno ale v tvojom živote nemôže účinne konať dielo svojej milosti, lebo niečo je prekážkou medzi tebou a ním. Hriech, ktorý sa hanbíš povedať pri spovedi, alebo si ho nechceš priznať, závislosť na niečom alebo niekom, ktorá ťa zväzuje a zamotávaš sa do nej stále viac. Ak je to tak, potom pros o odpustenie a oslobodenie.
A rob pokánie, rob všetko preto, aby ten múr medzi tebou a ním, ktorý si dovolil pri spovedi zbúrať, už viac nevyrástol. Napravuj pokazené vzťahy, očisťuj pošpinené dobré meno, vráť čo nie je tvoje.
A potom ži s ním. Každý deň.

Publikácie a pomôcky