Deň počúvania

CR-11 PO: Mt 5, 38-42

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému." To sú prvé slová dnešnej evanjeliovej state. Ježiš tu vystupuje v pozícii Nového Mojžiša a s vlastnou autoritou koriguje a dopĺňa princípy a imperatívy Starého Zákona.
Môjho srdca sa dnes ráno dotkla tá jeho formulácia: „Počuli ste, že bolo povedané... No ja vám hovorím." Všeličo už bolo povedané a všeličo ešte povedané bude a my to všetko nemôžeme nepočúvať. Ale oveľa zásadnejšie než to, čo bolo či je povedané je, čo On hovorí. Nech je dnešný deň dňom počúvania.

Publikácie a pomôcky