Dávať

CR-09 UT

Dnešná liturgia slova nám predstavuje dve formy dávania: dávať spravodlivo a dávať milosrdne. O tej prvej hovorí dnešné evanjelium. Farizeji a Herodiáni postavili Ježiša pred záludnú otázku: Je dovolené platiť dane okupačnej moci? Jeho odpoveď ich prekvapila, takže ho obdivovali.
Príkladom milosrdného dávania je Tobi z dnešného prvého čítania. Včera sme počúvali, ako poslal v deň sviatku Turíc syna, aby prehľadal mesto a priviedol k jeho sviatočnému stolu rodákov, ktorí nemajú kde a s kým sláviť. Inšpiratívne, čo poviete?

Publikácie a pomôcky