Vznešené je tvoje meno na celej zemi

CR- NE Nasvätejšia Trojica C

Mne nijaký Boh nebude rozkazovať čo mám a čo nemám robiť! Všetky náboženstvá hovoria o tom istom. A vôbec, kto stvoril Boha? Alebo ako vznikol Boh? Ako mi dokážete, že nejaký Boh existuje? Ako môže ten váš Boh dopustiť toľko zla a krutosti vo svete? Takéto otázky zaznievajú dosť často.
Čo s tým? Tých, ktorí chcú poznať svoju vieru, pozývam na spoločné poznávanie Tajomstva Boha. A tých, ktorým je to všetko jedno, tých prosím o trpezlivosť a toleranciu.
Nedeľa po slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa v Cirkvi každoročne slávi ako nedeľa Najsvätejšej Trojice. Sviatok je v prvom rade oslavou, dnes oslavujeme Jediného Boha v Trojici osôb ako Otca, Syna a Ducha Svätého.
Všimnime si dnešný žalm. Je to oslavná pieseň na chválu Stvoriteľa a my z neho môžeme pochopiť niečo z tajomstva Trojice.


Boh v Trojici ako vládca – nie však kráľ v duchu rozprávok z nášho detstva, ani vládca – tyran, o akých sme sa učili na dejepise. Vládca, ktorého už meno je vznešené na celej zemi. Kto je krutý, kto je nevšímavý, kto je neschopný, ten má ďaleko ku vznešenosti.

Boh v Trojici ako vládca celej Zeme – nie len nejakého vyhradeného územia, niekoľko metrov štvorcových, ktoré zaberá kostol!

Žalmista vyznáva: Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a hviezdy, ktoré si stvoril, čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš? Z týchto veršov môžeme vyčítať ďalšiu charakteristiku Boha: Boh v Trojici, ktorý je Stvoriteľom všetkého – ako sa to dá dokázať? Nijako! Nedá sa dokázať, že Boh svet stvoril a rovnako sa nedá dokázať, že ho nestvoril! Jednoducho niekto verí, že Boh svet nestvoril a my kresťania veríme, že to urobil. Keby sme mali dôkazy, už by sme v to neverili, ale vedeli by sme to. My veríme! Veríme v stvoriteľa, ktorý je nestvorený.

V ďalšej časti sa žalmista zamýšľa nad človekom, uvažuje, prečo nás Boh stvoril, uvažuje nad našou dôstojnosťou, o niečo menšou, ako dôstojnosť anjelov. Uvažuje nad našim poslaním, ktoré sme dostali: vládnuť nad všetkým, čo Boh stvoril a stvoril to pre nás! Z toho jasne vidno, že nás nepotrebuje. Ak nás stvoril, tak len preto, aby nás mohol obdarovať svetom, aby nás pozval k spolupráci, aby nás mohol mať rád, pretože Boh v Trojici je Boh Láska.

A tak z dnešného žalmu môžeme povedať o tajomstve Boha v Trojici, že ako kresťania veríme: Boh je vznešený vládca, je mu podriadené všetko, čo existuje a on sám nie je podriadený nikomu a ničomu, je to preto, že je Stvoriteľom všetkého, ale jeho nik nestvoril, pretože vždy bol, je a bude. Ale hlavne že je Láska, že mu na nás záleží.

Toto sú niektoré z tajomstiev našej viery. V toto veríme, ak sme kresťania. Dokázať sa to nedá, maximálne sa môžeme k týmto pravdám dopracovať rozumovou úvahou. Nedá sa to dokázať, ani vyvrátiť, len veriť, že to tak je, alebo nie je.
Ak túto vieru máš, ďakuj za ňu, ak nie, pros si o ňu, pretože je darom. Pravda ak chceš byť kresťanom.

PS: A tu je Vyznanie viery v Latine...


Publikácie a pomôcky