Vyvoliť vyvoleného...

Svätý Matej: Sk l, 15n

Sviatok svätého Mateja sa pôvodne slávil 14. (v priestupných rokoch 25.) februára a s jeho sviatkom súviseli ľudové porekadlá zodpovedajúce zmene ročných období, napríklad Svätý Matej ľady láme.* No keďže sa liturgickou reformou presunul až na máj, pranostiky s jeho menom stratili výpovednú hodnotu. 
Hodnotu však nestratil jeho život, aj keď o ňom veľa nevieme. V Písme sa spomína sv. Matej iba v súvislosti s jeho voľbou namiesto apoštola Judáša, ako sme počuli v prvom čítaní. Patril teda medzi Ježišových učeníkov a bol s apoštolmi po celý čas Kristovho účinkovania až po jeho nanebovstúpenie, a tak mohol byť spolu s apoštolmi svedkom jeho vzkriesenia.
O jeho ďalšom živote a pôsobení nevieme nič isté. Niektorí starí cirkevní spisovatelia kladú jeho apoštolskú činnosť do Palestíny, kde ho údajne zabili kameňovaním a sťatím sekerou (preto je patrónom mäsiarov), iní kladú jeho účinkovanie a mučenícku smrť do Etiópie.
Nevedno prečo, ale Mateja si veľmi vážili členovia egyptskej gnostickej sekty. Pripisovali mu autorstvo apokryfných spisov Evanjelium podľa Mateja, Matejova tradícia, Tajné Ježišove reči Matejovi. Z týchto legendárnych spisov sa zachovali iba nepatrné zlomky.**
Veľa toho teda nevieme, a i to málo sú len dohady. No aj na Matejovom príklade vidno, ako si prvotná Cirkev uvedomovala pôsobenie Ducha Svätého. Apoštoli verili, že ich on bude viesť pri výbere Judášovho nástupcu. Ich počínanie pri jeho voľbe (miesto seriózneho výberového konania jednoducho losujú medzi dvomi kandidátmi, ktorých si vybralo zhromaždenie) možno interpretovať jedine buď ako nezodpovednosť, alebo ako vedomie, že sú nástrojom Ducha Svätého. Dejiny svedčia skôr v to druhé vysvetlenie. 
Vlastne sme to počuli aj v závere dnešného evanjelia, kde Ježiš hovorí: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ Apoštoli ani tak nevolia, oni skôr hľadajú, koho si, spomedzi nich, vyvolil Ježiš.

Každopádne apoštoli k voľbe pristupujú so všetkou vážnosťou. Aj to môže byť inšpirácia do dnešného dňa. Určite bude plný všelijakých volieb.

____________________

Publikácie a pomôcky