Teofil Martýr

VN-06 C: Nanebovstúpenie Pána

Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil aučil…To sú prvé slová dnešnej Bohoslužby slova, sú to prvé slová knihy, ktorá nesie názov Skutky apoštolov. Autorom je samozrejme evanjelista Lukáš.
Teofil – Jeho pôvod tušíme podľa mena, ktoré je grécke. Meno Teofil znamená doslova Ten, ktorý miluje Boha, po slovensky by sme ho mohli nazvať možno Bohumilom. Možno je to nejaký kresťan pohanského pôvodu. A možno je to každý kresťan, lebo každý z nás by mal milovať Boha. Skúsme v tomto duchu vnímať dnešné čítania
Lukáš je autorom tretieho evanjelia, ktoré on sám nazýva prvou knihou a Skutkov apoštolov, ktoré sú akoby druhým dielom. Dnes sme počuli záver jeho prvej a úvod do jeho druhej knihy. Čítali sme v ňom: „Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku, až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba.“
Všetko, čo Ježiš robil a učil. A tiež príkazy, ktoré dal apoštolom skrze Ducha Svätého. To sú hlavné témy evanjelií.
Lukáš potom znova v skratke pripomína Nanebovstúpenie, pri ktorom Ježiš pripomína apoštolom: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Zostúpenie Ducha Svätého, z neho prameniaca sila a Svedectvo v Jeruzaleme, Judei, Samárii, a po celom svete, to sú zase témy druhej knihy.

Ako to však vyzerá medzi kresťanmi dnes? Niektorým spomedzi nás sa nepáči to všetko, najradšej by počúvali len niečo z toho, čo Ježiš robil a učil. Radi z toho všetkého niečo vynechajú. Preto sme často svedkami výziev ľudí, ktorí niečo nepochopili. Sú to narážky typu: Cirkev by mala povoliť potraty, prestať zakazovať drogy a podobné. Čo na tom, že je to všetko, čo Ježiš robil a učil. Paradoxne chcú, aby sme nepočúvali Krista. A na druhej strane nám tí istí vyčítajú omyly, ktoré v dejinách vznikli preto, že niektorí kresťania skúsili dať Ježiša na bočnú koľaj a zriekli niečoho sa z toho, čo Ježiš robil a učil.

To je ale skôr postoj falošných kritikov, ktorým nejde o pravdu. Ale čo my? Lukáš napísal aj druhú knihu. V nej zaznieva Ježišovo poslanie pre nás všetkých: Budete mi svedkami. Skutky apoštolov boli napísané po grécky a svedok sa v gréčtine povie martýr. Toto slovo používajú kresťania na označenie mučeníkov, ľudí, ktorí zomreli, pretože boli svedkami a zároveň ich smrť sa stala najlepším, nespochybniteľným svedectvom viery v Kristovo zmŕtvychvstanie. V tomto zmysle sú slová budete mi svedkami výzvou, z ktorej idú zimomriavky.
Je to radikálna výzva: spojiť v sebe Teofila a Martýra. Lebo Teofil je vlastným menom kresťana. Martýr priezviskom.

Publikácie a pomôcky