Štipka pokory

VN-06 SO: Sk 18, 23-28

Na brehu prudkej, dravej rieky stáli traja ľudia. Všetci traja sa potrebovali dostať na druhý breh. Bolo to pre nich veľmi dôležité. Prvý bol prešibaný obchodník a veľký šmelinár. Dokázal manipulovať ľuďmi aj vecami. Kľakol si a žiadal Boha: „Pane, daj mi odvahu, aby som sa vrhol do tejto divej vody a preplával rieku. Na druhom brehu na mňa čakajú dôležité obchody. Zdvojnásobím svoje zisky, no musím sa ponáhľať...“ Vstal a po chvíli váhania skočil do vody. Voda ho však vliekla do údolia.
Druhý bol vojak, známy svojou bezúhonnosťou a silou ducha. Postavil sa do pozoru a modlil sa: „Pane, daj mi silu prekonať túto prekážku. Premôžem túto rieku, lebo mojím heslom je bojovať a víťaziť.“ Bez váhania sa vrhol do vody, no prúd bol silnejší než on a odniesol ho preč.
Tretia na brehu bola žena. Doma na ňu čakali manžel a deti. Aj ona si kľakla a modlila sa: „Pane, pomôž mi, poraď mi a daj mi múdrosť, aby som sa vedela dostať na druhý breh tejto nebezpečnej rieky.“ Vstala a všimla si, že neďaleko odtiaľ pasie pastier svoje stádo. Žena sa ho opýtala: „Nevieš, ako by som sa mohla dostať na druhý breh tejto rieky?“ 
„Desať minút odtiaľto, za tamtým vŕškom, je most,“ odvetil pastier.*
Niekedy stačí len štipka pokory a niekto nám už ukáže správny smer. 
V dnešnom čítaní zo Skutkov Apoštolov sa stretáme s výnimočným mužom, s Apolom. Podľa svedectva Nového zákona patril tento muž popri apoštoloch k veľkým hlásateľom slova. Vynikal svojou učenosťou a znalosťou Písma. Podľa niektorých odborníkov je autorom novozákonného Listu Hebrejom. Človek, ktorý bol zapálený za Krista, výrečný, zbehlý v Písmach. 
Správne učil o Kristovi, hoci pôvodne poznal iba Jánov krst. Keď ho počuli Priscila a Aquila, vzali ho k sebe a poučili ho dôkladnejšie o Božej ceste. Vieme si predstaviť tú situáciu: jednoduchí manželia, obyčajní ľudia, učia o Božej ceste odborníka na slovo vzatého – Apola.
A hoci by to bolo pre niekoho možno ponižujúce, Apolo sa nezdráha. V tom nám dnes môže byť veľkým vzorom. Lebo niekedy stačí len štipka pokory a niekto nám už ukáže správny smer. Tak, ako jemu. 
________________________
*Ferrero, B., Ale veď máme krídla, DB, Bratislava 2006, s. 37.

Publikácie a pomôcky