Rozdiely


CR-10-II. ŠT: Mt 5, 20-26

Jedného večera dovolil sprievodca nahliadnuť pútnikovi trochu viac do svojho srdca. Rozprával mu o svojej rodine, o deťoch, ktorým nerozumie, o manželke, s ktorou sa dennodenne hádavali.
V ten večer pochopil svojho sprievodcu, jeho nervozitu i uzavretosť, mĺkve chvíle počas dlhého putovania.
„Sme tak rozdielni! Nedokážeme nájsť spoločnú reč...“ hovoril.
„Pozri sem! Vidíš tvrdý kameň, pramenistú vodu, drevo, lano, kožený mech... Každá z tých vecí je iná. Sú rozdielne, majú tak málo spoločné. No spolu tvoria studňu.“
V dnešnom evanjeliu podáva Ježiš návod na riešenie našich žabomyšacích vojen: zmierenie. 
Mnohé z našich konfliktov pramenia z rozdielnosti. Lenže rozdiely nie sú na to, aby nás rozdeľovali. S nimi je život pestrý a my komplementárni. Tak môžeme tvoriť niečo nové.

Publikácie a pomôcky