Rieka

ADV-02 PO: Lk 5, 17-26

Stratili cestu. Pár hodín sa predierali hustým lesom, až konečne narazili na zarastený chodník. Ten ich priviedol k rieke.
„Nedá sa tá rieka prebrodiť?“ pýtal sa sprievodca pastiera, čo sa motal neďaleko.
„To by som neskúšal, voda je hlboká!“„A preplávať?“ nevzdával sa.
„Človeče, nevidíš ten prúd! Okrem toho v tej ľadovej vode nemáš veľkú šancu!“„Nemohli by sme spraviť plť? Požičiaš nám sekeru?“ pokračoval sprievodca. Ale pastier len znechutene mávol rukou.
V tej chvíli sa zamiešal do rozhovoru pútnik: „Poraď nám. Potrebujeme sa dostať na druhú stranu!“ „Tri - štyri kilometre po prúde je most,“ zamrmlal pastier a išiel ďalej.
Zvyčajne nie je ťažké zistiť, ako sa veci urobiť nedajú! Ale to ešte neznamená, že problém nemá riešenie!

Fascinujú ma tí chlapi z dnešného evanjeliového príbehu... keby rozmýšľali, ako sa to nedá, ten človek by zostal do smrti ochrnutý!

Publikácie a pomôcky