Práca...

Svätý Jozef robotník: Gn 1, 26 – 2,3

V prvom čítaní sme počúvali o zavŕšení diela stvorenia sveta. Celá stať končí požehnaním a zasvätením siedmeho dňa. Boh si odpočinul po všetkých dielach, ktoré vytvoril, hovorí biblický autor. A čo ďalej? Utiahol sa do svojho majestátu a na svet už ďalej len blahosklonne pozerá? To asi nie.
Svet, ako ho poznáme je nedokončený. A zdá sa, že zámerne. Boh stvoril tento svet ako niečo nedokončené, čo sa niekedy strašne pomaly, inokedy strašne rýchlo a nezriedka prekvapivo dokončuje.
Povrchný človek by mohol povedať, že sa všetko vlastne opakuje. Ako ročné obdobia.Lenže nie je to celkom tak. Aj to, čo sa opakuje, sa zároveň mení a vyvíja.
V tom istom čítaní sme počúvali o stvorení človeka. Keď sa stal živou bytosťou, ako jediné zo stvorení dostal úlohu: Naplniť zem, podmaniť si a spravovať ju. A to robíme v podstate pri akejkoľvek zmysluplnej práci. Nepracujeme len preto, aby sme mali čo jesť a kde bývať. Pracujeme hlavne preto, aby sme, tak ako náš Pán, vytvárali nové hodnoty, krásne a užitočné.
Dnešný deň je dobrou príležitosťou rozmýšľať nad zmyslom svojej práce i nad odstupom od nej, kvôli ktorému je zasvätený siedmy deň.

Publikácie a pomôcky