Osláviť Krista

CR- Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi C

Obyčajne oslavujeme veci, vlastnosti, alebo udalosti…, no v skutočnosti nejde o samotnú vec, vlastnosť či udalosť, ale o človeka. Aj keď hovoríme, že oslavujeme dospelosť, promócie, narodeniny, sobáš…, v skutočnosti je centrom oslavy človek, ktorý práve dospieva, promuje, narodil sa, či vstúpil do manželstva. Inak tomu nie je ani s náboženskými sviatkami. A zvlášť to platí o tom dnešnom. 

Máme sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to sviatok Eucharistie. Ale Eucharistia – telo a krv Krista nie je vec. Veríme, že je to sám Kristus, živý a osobný.

Prečo práve telo a krv, chlieb a víno? Telo predstavuje pre starovekých Židov materiálnu časť človeka, krv zase, pretože verili, že je v nej prítomná duša, to čo je v človeku nadprirodzené. Chlieb – najbežnejšie jedlo, nemať možnosť jesť ho každý znamená krajnú chudobu. Víno, nápoj, ktorý (v rozumnej miere) oživuje a potešuje človeka a robí chvíľu slávnostnou.
Kristus pri poslednej večeri zjavuje apoštolom spôsob svojej fyzickej prítomnosti vo svete: prítomnosť pod spôsobmi chleba a vína. Verne to opisuje apoštol Pavol v dnešnom druhom čítaní. Pavol je si vedomý dôležitosti každého jedného z tých vážnych slov vrátane príkazu: „Toto robte na moju pamiatku.“ Nejde len o nejakú milú spomienku, ale o sýtenie duchovne hladných a smädných ľudí, lebo Kristus sa znova a znova obracia na apoštolov a na ich dnešných nástupcov s výzvou z dnešného evanjelia: „vy im dajte jesť“. A my tým duchovne hladným a smädným jesť dávame, už 2000 rokov rozdávame Telo Kristovo. 

Pavol k tomu opisu ustanovenia Eucharistie pridáva výzvu: „A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“ My tieto slová opakujeme vždy po premenení. Ako odpoveď na zvolanie celebranta „Hľa, tajomstvo viery!“ voláme: „Smrť tvoju, Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.“

Vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich… hovorí Pavol. Vždy, keď sa v omši postavíme do radu, aby prijali Telo Kristovo, tajomstvo viery, prijímame znova a znova poslanie ísť v mene Božom.
Iďte v mene Božom, zvestujte Pánovu smrť a vyznávajte jeho zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve. Iďte v mene Božom, dávajte hladným jesť a smädným piť.

Publikácie a pomôcky