Neobľúbený

CR-15-II. PO: Mt 10, 34-11,1

Zjavne nepatril medzi obľúbených ľudí. Tušil to už vtedy, keď si ho vybral za svojho sprievodcu. A možno práve preto. Aj on to vedel. Zdá sa, že ho to trápilo, hoci málo hovoril o sebe.
Len raz, keď mimochodom spomenul svojich „priateľov“. Pútnik pochopil, že jeho spoločníka nemajú veľmi v láske. Zmohol sa vtedy na jedinú vetu: „Niektorí ľudia sú neobľúbení preto, že sú neverný pravde a dobru, iní preto, že verní sú!“ Netrúfol si povedať, do ktorej skupiny patrí jeho sprievodca.
Ježiš to hovorí podobne: Kto mňa prijíma, vás prijíma... Občas sme všetci neobľúbení. Otázka znie, či je to preto, že som verní Ježišovi, alebo preto, že mu verný nie som!

Publikácie a pomôcky