Most

VN-05 NE A

Niektorí ľudia si mýlia náboženstvá s návodom na slušný život. Hovoria, že náboženstvá nás majú učiť, ako správne žiť. A preto je vlastne jedno, ktoré si vyberiem. Je síce pravda, že asi všetky náboženstvá vedú človeka k tomu, aby žil poriadne... ale to nie je to najhlavnejšie na nich. Podstatou náboženstva je kontakt Boha a človeka. A v tom sa to naše odlišuje od všetkých ostatných. My veríme, že Ježiš je pre nás cestou k Bohu. Ako sme počuli v evanjeliu: Ja som cesta, pravda a život.
Pútnik došiel až na samý kraj sveta. Okraj zeme sa tam kolmo prepadal do bezodnej prázdnoty. Pod ním len nekonečná tma. Pútnik si sadol na okraj a čakal. Vrátiť sa späť nemalo žiaden zmysel. Tušil, že tam ďalej, za závojom hmly musí byť nový svet.
A potom sa zdvihol vánok a on ho na chvíľu zazrel. Bol to len nepatrný okamih, pre niekoho možno len ilúzia, klam. No dosť na to, aby sa stal túžbou jeho života. Celé dni hľadal chodník, ktorým by zostúpil na dno. Skúšal to lanom, ale žiadne nebolo dosť dlhé, chcel postaviť lávku. Všetko márne.
A tak sa vrátil do svojho sveta a rozprával ľuďom o tom, čo videl na konci. Pridali sa k nemu mnohí odvážlivci. Znova putovali až na kraj sveta, aby postavili most. Most na druhú stranu. Ale všetko bolo márne.
Jedného dňa prišiel za pútnikom Neznámy. Tvrdil, že je z druhej strany, že pozná chodník. Ale on si ho nevšímal, nebol mu sympatický. Možno žiarlil a možno ani veľmi neveril, že sa to dá. Ďalej sa pokúšal budovať lávku ponad priepasť.
Staval lávku a nikdy nezbadal most, po ktorom prišiel Neznámy.

Medzi človekom a Bohom, medzi naším konečným svetom a večnosťou... je akoby priepasť. Náboženstvá už tisícročia hľadajú spôsob, ako ju prekonať. Budujú mosty zo sebazáporu, skúšajú to modlitbou, obetami, dobrými skutkami... presne ako my! Ale to nestačí. Žiaden človek svojím úsilím nie je schopný prekonať priepasť medzi Bohom a ľuďmi, priepasť, ktorú spôsobil hriech.
My to vieme. Preto sa Boh sám stal jedným z nás, by nás previedol na druhú stranu. To je to, čo hovorí v dnešnom evanjeliu: Ja som cesta k Otcovi. On je tým mostom, ktorý nie je schopný postaviť žiaden človek. Peter ho v dnešnom prvom čítaní nazýva uholným, teda základným kameňom.
A načo sú nám naše modlitby, sebazápory, dobré skutky? Napríklad na to, aby sme ten most neprehliadli...

Publikácie a pomôcky