Dnes chcel by som ti dať...

CR-08 UT

"Dávaj Najvyššiemu, ako on dáva tebe, s prívetivým okom prinášaj dielo svojich rúk; lebo Pán je odplatiteľ a on ti vráti sedemnásobne," povzbudzuje Sirachovec v dnešnom prvom čítaní. Vôbec celý ten text je pozvaním prinášať obetu Pánovi. A nejde len o obetu, čo má byť spálená na oltári. Dôraz kladie na to dať. Darovať niečo svojmu Bohu. Nie preto, že to potrebuje. Preto, že to my potrebujeme. Aby sme rástli, potrebujeme byť nezištne darujúcimi.
"Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň. Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí;  a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu," hovorí Pán cez žalmistu.
A Ježiš v dnešnom evanjeliu opäť povzbudzuje: "Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac."
Čo mu dnes dáš? Je taká pieseň: Dnes chcel by som ti dať... čo mu chceš dnes dať?


Publikácie a pomôcky