Čo mám robiť?

CR-08 PO: Mk 10, 17-27

„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ To je otázka, ktorú kladie bohatý mladík (?)  z dnešného evanjelia Ježišovi. Prvá odpoveď (zachovávať pravidlá dekalógu) ho ale neuspokojí. A tak mu Ježiš hovorí, čo mu ešte chýba. Alebo skôr čo mu ešte prekáža?! Možno mu majetok bránil v hlbšom napĺňaní dekalógu. Alebo mu bránil v ďalšej ceste? Neviem.

Každopádne z tohto rozhovoru môžu pre dnešný deň vyplynúť dve otázky: Čo mám ja robiť, aby som dosiahol večný život? A čo mi prekáža?

Publikácie a pomôcky