Čas väznenia

Aj kríž môže byť mrežou väzenia

VN-07 SO

Pavol je uväznený v Ríme. Čaká na súd. Dva roky. Ako prežíva ten čas čakania? Prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky.  Aj o ňom platí to, čo Ján v evanjeliu hovorí o sebe: ten učeník... o týchto veciach vydáva svedectvo... A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.
Vlastne sme všetci občas uväznení, na spôsob Pavla v prenajatom byte...  Niekoho väzní jeho choroba, iného choré vzťahy, žiarlivá manželka alebo manžel - opilec, pôžičky, hypotéky... Proste väzenia, pri ktorých človek síce vyzerá slobodný, ale vlastne slobodný nie je. Preto, nad čím uvažujem, je jedno, či právom alebo neprávom, či spravodlivo pykám za vlastné zlyhania, alebo sú to okolnosti, v ktorých som nevinne.
Otázka je ako prežiť tie dva roky. Rezignáciou, lízaním si vlastných rán, zatrpknutosťou... alebo tak, ako Pavol: Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky. To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo.

Čas uväznenia sa dá využiť rôzne.

Publikácie a pomôcky