Budete mi svedkami až po samý kraj zeme

Svätodušný pondelok

Budete mi svedkami až po samý kraj zeme, tak znie refrén dnešného žalmu. My sa dnes so svedkami stretávame akurát tak na súdoch a svadbách a svedok je pre nás niekto, ktorá dosvedčiť, potvrdiť nejakú informáciu ako pravdivú alebo nepravdivú.
Lenže v novozákonnom chápaní a v chápaní prvotnej cirkvi je svedok niekým viac. V starovekej cirkvi sa ujal výraz martýr, z gréckeho  μάρτυς (svedok) alebo μαρτύριον (svedectvo), výraz, ktorým kresťania označovali svojich mučeníkov - ľudí, ktorí svoju vieru v Krista dosvedčili aj tým, že položili život.*
Včera sme slávili Zoslanie Ducha Svätého. V liturgickom sprítomnení a aktualizácii sme Ho prijali. Preto je logické, že sa aj od nás očakáva svedectvo. Refrén budete mi svedkami... nie je príkazom (buďte), ale konštatovaním (budete). Pre nás niet inej voľby, veď sme prijali Ducha Svätého. A to je dôvod na radosť  pre ľudí všetkých krajín a národov, jazykov a kultúr, ako sme to spievali ďalej v žalme, lebo máme byť pre nich svedkami. Byť svedkami. Nie len slovami, ale životom a smrťou.
Spovedal som chorých. Jedna pani mi ukazovala obrázok, ktorý jej dali nejakí misionári. Len veľmi nevedela, čo sú zač. Bol tam Ježiš a pod tým napísané Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní. Tak sme sa rozprávali o Mormónoch (známejšie pomenovanie). 
Na konci mi povedala: "Prišli dvaja. Povedali, že sú kresťania a pýtali sa, či nepotrebujem pomoc. Nepustila som ich, myslela som, že to nebudú katolíci." Až po pár dňoch mi došlo, čo to vlastne povedala: Ponúkli mi pomoc. To nebudú katolíci! Ak by bolo toto moje zjednodušenie správne, bola by to hrozná pravda o našom (ne)svedectve. O jeden dôvod viac prežiť dnešný deň ako deň svedka.


Budete mi svedkami až po samý kraj zeme.

______________________

Publikácie a pomôcky