Brať vážne...

CR- 08 ST: Mk 10, 32-45

Bol raz jeden úspešný manažér. Hodinky, mobilný telefón a počítač určovali jeho deň. Každá sekunda bola pre neho nesmierne dôležitá.
Jedného dňa mal stretnutie v sídle istej významnej právnickej kancelárie. Nanešťastie, táto luxusná budova bola uprostred centra mesta a uponáhľaný manažér si so zdesením uvedomil, že nemyslel na to, aká bude premávka a aké bude ťažké nájsť miesto na parkovanie. Keď dorazil do centra, najskôr obišiel budovu, aby zmapoval situáciu. Nič. Každučké parkovacie miesto bolo obsadené. Skúsil zájsť ďalej. Nikde vôbec nič. V bezradnosti sa začal modliť: „Pane, prosím, pomôž mi, teraz ťa potrebujem. Daj, aby som našiel parkovacie miesto. Ak vypočuješ moju prosbu, sľubujem, že pôjdem každú nedeľu na omšu.“ Urobil ešte jedno kolo. Nič, nikde by sa nebol zmestil ani špendlík. Začal sa modliť intenzívnejšie: „Pane, nemôžem meškať na toto stretnutie. Ak mi umožníš miesto na parkovanie, budem sa spovedať aj každý týždeň a nikdy nevynechám večernú modlitbu.“ Dookola sa modlil a pomaličky obchádzal budovu, pričom skúmal každý pohyb na ceste. „Pane, prosím ťa, ide mi o život! Ak mi pomôžeš nájsť voľné miesto, budem každý deň čítať evanjelium a možno sa pridám aj ku ketechétom.“ V tej chvíli jedno auto pred ním odišlo a uvoľnilo miesto. Manažér s veľkou úľavou vzápätí povedal: „Pane, nenechaj sa rušiť. Práve som našiel miesto.*
Niektoré veci sa nám (zvyčajne v časovom strese) zdajú tak dôležité, že sme za ne ochotní sľúbiť hocičo. Najčastejšie Bohu. Spájajú sa s tým dve ťažkosti: 1. Keď pominie stres, nejako sa nám nechce do plnenia sľubov. 2. Môže sa stať, že nás Boh zoberie vážne.
Ako napríklad Jakub a Ján z dnešnej evanjeliovej state: tak veľmi chcú byť dôležití..., že ochotne sľúbia aj to, čomu veľmi nerozumejú. Čo myslel Ježiš tým piť z jeho kalicha a byť pokrstený jeho krstom... to asi nepochopili skôr ako pri ukrižovaní.
Tak či onak Boh zobral vážne ich nerozvážnu prosbu (vo svojom jadre vlastne krásnu) aj ich nerozvážny sľub. Oboje pre ich dobro.

______________________
* FERRERO, B., Koľko stojí zázrak, Don Bosco, Bratislava 2009, s. 41-42.

Publikácie a pomôcky