Aby mohol byť na teba Boh hrdý...

VN-06 ST: Jn 16, 5-11

Malý brat sedel v tieni tŕňového kríka a uvažoval nad minulosťou. Spomenul si na slová svojej matky, ktorá ho každé ráno budila so slovami: Vstávaj a urob dnes niečo krásne, aby mohol byť na teba Boh hrdý.
Občas, keď sa človek večer zamyslí nad uplynulým dňom, je ťažké nájsť v ňom niečo, za čo by mal byť na nás Pán hrdý. Áno, nájdeme okamihy, keď sme si poriadne konali svoju prácu – to je dobré, ale to je naša povinnosť. Nájdeme chvíle, keď sme odolali nejakému zlu – aj to je fajn, ale to len znamená, že sme nekonali zlo, nie že sme vykonali kus dobra.
A zrazu človek zistí, že je ťažké vstať a urobiť niečo tak krásne. Vlastne nevieme čo a ako urobiť. Čo s tým? Odpoveď ponúka dnešné evanjelium: Duch pravdy uvedie vás do plnej pravdy.
Prosme dnes Ducha pravdy o dar poznania. A potom už len vstať a vykonať dnes niečo krásne, aby mohol byť na nás Boh hrdý.

Publikácie a pomôcky