Vyhliadnite spomedzi seba osvedčených mužov...


VN-02 SO: Sk 6, 1-7

Veľa sa hovorí o kritike Cirkvi. No áno. Kritika padá z každej strany. Ale nie je to kritika Cirkvi. Len percentuálne dosť malého počtu jej členov, počnúc pápežom a končiac obyčajne kňazmi. Nakoľko je oprávnená, to tu nechcem riešiť.
Každopádne ak "duchovní"* nie sú takí, akí by mali byť, je to možno trochu aj preto, že komunita kresťanov nepostavila lepší mančaft, že si kresťania spomedzi seba nevyhliadli tých najlepších, tých sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti. Škoda.
To samozrejme neznamená, že sa nebudem snažiť:-)

_____________________
* Nemám moc rád to slovo, moja hmotnosť mi ho bráni vzťahovať na seba, ale iné mi nenapadlo;-)

Publikácie a pomôcky