Veľké veci

VN-05 UT: Sk 14, 19-28

Pavol s Barnabášom sa vrátili do Antiochie. Skončila prvá misijná cesta a oni dvaja referujú komunite, ktorá ich na ňu vyslala. Zaujalo ma, ako to Lukáš formuluje: Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.
Rozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh. Vôbec nehovoria o tom, aké hrozné veci s nimi urobili ľudia! Ja by som si na ich mieste asi poriedne pofrflal, ale zdá sa, že pre Pavla a Barnabáša sú to škrabance, ktoré nestoja za zmienku. A ak, potom len ako ukážka toho, ako sa Pán o nich stará – veď prežili, nikto ich nezastavil a cez nich Pán „pohanom otvoril dvere viery.“
Rozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh. Pozývam vás urobiť dnes to isté: rozprávať o tom, aké veľké veci urobil s vami Boh. Nie pre len vás. Ale s vami.

Publikácie a pomôcky