Ubehaná Magdaléna

VN-01 UT: Jn 20, 11-18 

Zaujal ma príbeh Márie z Magdaly. Hľadá Ježiša a On stojí za ňou. Obráti sa, ale nepozná Hi, myslí, že je to záhradník... No keď konečne pochopila, drží sa ho tak pevne, že Ježiš sa nevie vymaniť z jej objatia. 
Niekedy je nám možno ťažko nájsť Ježiša preto, lebo ho hľadáme tak, kde nie je, v tom, čo je zatuchnuté, pochmúrne a mŕtve... a ani nám nenapadne, že by mohol byť trebárs v roli záhradníka. Sme v pokušení objímať mŕtve kamene, formy, gestá a postoje... miesto živej osoby. 
Tá ubehaná, udýchaná Mária z Magdaly má zaujímavý príbeh. Prečítajte si ho.

Publikácie a pomôcky