Tabita vstaň

VN-03 SO: Sk 9, 31-42

Petra zavolali do Joppe k mŕtvej Tabite. Prečo? Aby ju vzkriesil? Myslím, že preto ho nevolali, a preto tam ani nešiel. Šiel sa modliť za zosnulú kresťanku. Ale celá situácia sa vyvinula inak.
V tom príbehu ma zaujala zdanlivo nepodstatná poznámka: Keď Peter vošiel do miestnosti, kde ležala, obstúpili ho ženy a ukazovali mu šaty a sukne, čo pre ne Tabita urobila.
Myslím, že pre každého z toho plynie otázka: Až raz budem na mieste Tabity, čo si budú navzájom ukazovať ľudia, s ktorými som žil? Budú mať vôbec čo ukázať? Čo po mne zostane?

Tabita vstaň, hovorí Peter. Aj my dnes vstaňme a žime pre druhých. Iba to zostane po nás.

Publikácie a pomôcky