Potrebovali čas

VN-01 ST: Jn 20, 11-18

Dlhý je príbeh Emauzkých učeníkov. Dlhá bola ich cesta z Jeruzalema do Emauz, v závislosti od zvoleného tempa im to mohlo trvať 2-3 hodiny. No ešte dlhšia bola cesta ich vnútorného prerodu, ešte dlhšie im trvalo, kým spoznali v tom neznámom vedľa seba Krista, ktorý vstal z mŕtvych.
Potrebovali čas, aby pochopili. Kleopas potreboval tú trojhodinovú prechádzku, aby uveril, že jeho žena, ktorá stála pod krížom a zrejme teda bola v to ráno aj pri prázdnom hrobe... neblázni, že asi naozaj videla anjela. Obaja potrebovali čas, aby pochopili a uverili, že sa to takto malo stať a že takto je to nakoniec lepšie, že Mesiáš mal toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy.
Tí dvaja chlapi, utrápení nad smrťou niekoho, kto im bol blízky (hoci, ako čoskoro zistia, mu nerozumeli)... potrebovali čas. Presne ako my v našich trápeniach a smútkoch. Potrebujeme čas, aby sme pochopili.

Publikácie a pomôcky