Ponáhľali sa...

VN-01 PO: Mt 28,8 – 15

Veľkonočné ráno je akési uponáhľané: ženy bežia skoro ráno k hrobu, keď zistia, že je prázdny, bežia za apoštolmi, Peter a Ján utekajú, aby sa presvedčili, medzi tým sa tam Mária Magdaléna vráti a zase uteká, aby to povedala všetkým... 
Toto ponáhľanie sa oznámiť všetkým „Videli sme Pána“ sa stane charakteristikou kresťanov. A dnes? Aj dnes sa všetci ponáhľame. Ale inak, inam a k iným. No prílišné náhlenie sa môže spôsobiť, že človek neuvidí Pána. Ani kopu iných vecí.
Pribrzdite...

Publikácie a pomôcky