Opica

Ja viem, že tieto nie sú kokosové... :-)

VN-04 PO

Jedna protivná opica mala náramnú zábavu z hádzania kokosových orechov do ľudí. Bavila sa na tom, ako hromžia, jedujú sa, nadávajú. Ale jedného dňa ju to prestalo baviť: hodila svoj orech na hlavu náhodného okoloidúceho. Ten orech rozbil, vypil kokosové mlieko a zo škrupiny si urobil misku. Potom pozrel na opicu a poďakoval jej. Viac vraj orechmi po ľuďoch nehádzala.*


Nuž zdá sa, že život na nás bude stále všeličo hádzať. Záleží len na tom, ako zareagujeme.

__________________
*Por.: www.tukan.sk/index.php?vyber=clanok&id=951

Publikácie a pomôcky