Odmietať, čo sa protiví...

VN-03 PO

Modlitba dňa pre dnes znie: Milosrdný Bože, ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu; pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere, a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere.
Lenže aj Židia, ktorí kameňujú Štefana, odmietajú to, čo sa protiví ich viere. Nemali by potom byť naším vzorom?
Problém je v tom, že síce odmietajú to, čo sa protiví ich viere, ale možno sa to neprotiví židovskej viere. S podobným javom sa stretávame často: mnohí ľudia okolo nás si (ne)vedome založili súkromné náboženstvo, jedno, dvoj či troj členné. Nazývajú ho kresťanstvom (a nezriedka sú aj presvedčení, že to kresťanstvo je), ale s kresťanstvom má spoločné len niektoré prvky. A túto svoju vieru potom, odmietajúc to, čo sa jej protiv, bránia trebárs aj proti kresťanom, Písmu, dekalógu a podobne.
Najčastejšou, no nie jedinou príčinou je asi nevedomosť. Tak je načase nie čo s tým robiť.

Publikácie a pomôcky