Na ceste viery

Slávnosť Prvého svätého prijímania 2013

Rozmýšľam nad obrazom, ktorý má symbolizovať zavŕšenie prípravy mojich tretiakov na prijatie sviatostí Zmierenia a Eucharistie. 
Našou celoročnou témou je Cesta viery. A tu sú: každý jeden z nich po tej ceste putuje. Jedni bežia, iní sa vlečú, niektorí vpredu, iní vzadu... ale všetci na ceste. Chcem rásť v nádeji, že ich životy sa budú tomu obrazu stále viac podobať. Možno nie hneď teraz, možno po rokoch.
Autorka toho výtvoru (jedna šikovná mamina) hovorí, že jej to pripomína maratón v Bostone. Áno, kde kto im bude pri tej ceste brániť. Snáď im nebudú prekážkou tí, ktorí majú bežať s nimi. Snáď im nebudeme prekážkou. Koniec koncov aj bez toho je na tej ceste dosť ťažkostí. O tom sú tie kamene, čo sa im pletú pod nohy.
Pôvodne mali všetci pozerať jedným smerom. Ale nepodarilo sa všetkých tak nafotiť. A myslím, že je to fajn. Takto niektorí pozerajú dopredu, iní nám kývajú a ďalší čakajú, čo urobíme. Možno pozerajú na svojich rodičov a sú zvedaví na ich cestu viery. Možno ten spýtavý pohľad niekoho pohne, aby tiež vykročil...
Tak či onak najviac sa teším, že sa nikto neobzerá späť.
Šťastnú cestu.

Publikácie a pomôcky