Fáza 6.

Ovečkyyy

VN-03 C: Jn 21, 1-19

Poznáte to: Kto nič nerobí, nič nepokazí, kto nič nepokazí, toho pochvália. Koho pochvália, toho povýšia. Koho povýšia, ten má viac peňazí. Kto má viac peňazí, nič nerobí. A kto nič nerobí, nič nepokazí… A tak sa stáva, že na čele sú ľudia, ktorí nič nerobia (v lepšom prípade) a ešte ich za to chvália. Vlastne sa im ani nečudujeme. Veď akýkoľvek prešľap vyvolá kritiku. Všetci radi kritizujeme a najľahšie sa kritizujú tí, na ktorých najlepšie vidno všetky chyby. Nie že by ich mali viac, ako my, ale sú vpredu.
Napriek tomu treba ísť dopredu.
Dobrým príkladom takého človeka je Peter. Človek, ktorý prešiel dlhým vývojom. Má za sebou fázu prázdneho mudrovania – pamätáme si, ako s obľubou poúčal Ježiša, čo má a čo nemá, určite si spomínate na ten okamih, keď Ježiš predpovedal svoje umučenie, Peter si ho vzal bokom a dohováral mu: To sa ti nesmie stať.
Peter prešiel aj fázou veľkých rečíNedávno sme počúvali jeho silácke reči: Aj keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím. A vieme, ako to dopadlo.

A nemôžeme zabudnúť ani na ďalší stupeň – agresivitu. V pašiách sme počuli, ako v Getsemanskej záhrade bránil Krista a odťal sluhovi ucho. Inak exegéti hovoria, že to muselo byť od chrbta – pekné, agresívny a zákerný.
Odtiaľ už nebolo ďaleko k zbabelému úteku a zrade! Štvrtá a piata fáza.
A potom nastáva jeho prerod, v ktorom sa stáva skutočným vodcom. Beží k hrobu, aby videl, či je to všetko pravda. Ján tam bol skôr, ale čakal na Petra. Dnes sme počuli o tom, ako chytali ryby. Ján prvý pochopil, že ten Neznámy na brehu je Ježiš. Ale Peter ako prvý skočil do vody. Ako prvý ťahal na breh sieť s rybami. Ako prvý dostal od Ježiša poslanie: Pas moje ovečky. Vôbec nevadí, že bežal pomalšie, ako Ján. Vôbec nevadí, že nemá taký zrak, ako on
A teraz si to môžeme porovnať so životom okolo nás.
  1. Kritizujeme. Koho? Tých, čo robia chyby? Dobre, to je potrebné. A čo tí, čo nerobia nič? A čo sebakritika?
  2. Petrova cesta. Je to paradox, ale najväčší úspech majú tí, ktorí sú s v prvých troch fázach Petrovej cesty. Že by preto, že na nich si nikto netrúfne? Lenže čo tá štvrtá a piata  fáza?
  • prázdne mudrovanie
  • veľké reči
  • agresivita, zákernosť
  • útek
  • zrada
Peter potreboval pochopiť dôležitú vec: Každý robí chyby. Konať dobro s chybami je viac, ako nerobiť nič! A ešte sa potreboval naučiť, že bez Krista nič nezmôže. Všimnite si: on rybár už ani nevie ryby chytať. Celú noc sa namáhali a nič neulovili. To nie je hanba. Pretože s Ježišom môže uloviť podstatne viac. Ján hovorí, že tých rýb bolo 153. Asi to bolo niečo úžasné, keď si to zapamätal aj po rokoch!
A my nechceme viac, ako len prázdne reči? S Ježišom by to šlo!

Publikácie a pomôcky