Euchnuch

VN-03 ŠT

Dnešné prvé čítanie je ukážkou ako sa uskutočňuje to, čo sme počuli v evanjeliu. Ježiš dnes hovorí: Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ A v prvom čítaní vidíme človeka, ktorému sa to stalo: Boh si ho pritiahol k sebe… 
Je to zvláštny človek – pohan (ani žid, ani kresťan), je veľmožom etiópskej kráľovnej, čo je na jednej strane pre neho veľké plus, na druhej strane musel tomu obetovať svoju identitu muža. Je eunuch – muž, ktorý nikdy nebude otcom, aby neohrozil moc kráľovnej. 
Je to človek, ktorý hľadá Boha, číta písmo, ktorému nerozumie. Diakon Filip sa stal pre neho predĺženou rukou Boha, ktorá sa ho dotkla. Euchnuch je poučený a stal sa kresťanom, prijal krst. 
Lenže on mohol Filipa aj odohnať. Tak, ako to robíme občas všetci…

Publikácie a pomôcky