Dobrý pastier


VN-04 C

Štvrtá veľkonočná nedeľa má meno Nedeľa Dobrého pastiera. Nezávisle od toho, či je liturgický rok A, B, alebo C vždy zaznieva táto téma. Starovekí židia boli národom pastierov. A tak je prirodzené, že vzťah Boha a jeho ľudu bol vysvetľovaný aj obrazom pastiera a stáda. A Ježiš tento obraz vzťahuje na seba, všetci dobre poznáme podobenstvo o Dobrom pastierovi…
Pastier – stádo je ekvivalent iného pôvodne židovského výrazu, prebraného aj kresťanmi, výrazu Boží ľud. Tak, ako boli Izraeliti starozákonným Božím ľudom, putujúcim z Egypta do zasnúbenej zeme…, tak sme my novozákonným Božím ľudom, putujúcim do nebeskej vlasti. Táto myšlienka je, mimochodom, spoločná pre tri modlitby dnešnej liturgie: modlitbu dňa, modlitbu nad obetnými darmi a po prijímaní.
Tú istú tému nachádzame aj v dnešnom evanjeliu, kde Ježiš hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú zamnou. Ja im dávam večný život.“
A v druhom čítaní počúvame od Jána o tých, ktorí už doputovali do nebeskej vlasti, tých, ktorí už žijú večne. Ján hovorí: „Ja, Ján, videl som veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy.“ A ďalej sa dozvedáme, že sú to tí, ktorí si vyprali rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi. Biele rúcho je narážkou na krst, Baránok je Kristus, ktorého krv očisťuje.
Ján zdôrazňuje, že okolo trónu stoja ľudia zo všetkých krajín, národov, jazykov a kultúr…, teda príslušnosť k Božiemu ľudu nie je limitovaná národnosťou, ako tomu bolo v prípade starovekého Judaizmu (+/– výnimky). Moment tohto zlomu sledujeme v dnešnom prvom čítaní.

Spolu sme Cirkvou, novozákonným Božím ľudom, putujúcim do nebeskej vlasti, a na tejto ceste nasledujeme Krista – svojho pastiera. Lenže Kristus, Dobrý pastier, nás na tejto ceste predišiel ako naša hlava* a odvtedy už takmer 2000 rokov putujú jeho cestou vždy noví a noví kresťania, ktorí v hlase svojho biskupa rozoznávajú hlas Krista. Ale o tom niekedy nabudúce:-)

_____________________
*Por.: Modlitba dňa na Nanebovstúpenie Pána.

Publikácie a pomôcky