Bože buď nám milostivý


VN-04 ST

Bože buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami… spievali sme v dnešnom žalme. A dá sa to prerozprávať aj inak: Bože buď k nám milý a obdarúvaj nás tým, čo je pre nás najlepšie a nech máš dôvod stále sa na nás usmievať ako sa hrdí rodičia usmievajú pri pomyslení na dvoje deti.
Je to dávna modlitba žalmistu, ktorá sa už toľkokrát splnila. Aj v prom čítaní sme počuli, ako Boh naplnil výzvy tejto modlitby v Antiochii, na Cypre a v Seleucii.
Lenže to nebolo, nie je a nikdy nebude samo od seba. Boh je k nám vždy milostivý a vždy nám žehná, ale nie vždy to vnímame. Prežívať to na vlastnej koži, mať z toho úžitok môžeme len vtedy, ak počúvame Ježišovo slovo a robíme ho skutočným vo svojom živote.
Lebo On prišiel na svet ako svetlo aby nik, nemusel zostať vo tme. Nemusel. Hoci stále môže.
Ak ho chceš spoznať, ak chceš byť vo svetle, ak mu chceš uveriť a chceš aby to bolo aj vidno v tvojom živote, hovor mu: Bože buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami… Ale nezostaň len pri slovách! Bože buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami…

Publikácie a pomôcky