Vyber si


PÔST-00 ŠT po popolcovej strede: Dt 30, 15-20

Týmito slovami Mojžiš pripomína národu zmluvu, ktorú uzavreli s Bohom na Sinaji.

Tie isté slová pripomínajú aj nám našu zmluvu, ktorú sme tiež uzavreli s Bohom. Pri krste a pri birmovaní sme uzavreli s Bohom dohodu. Obdobie, do ktorého sme vstúpili, je časom pokánia – to znamená nápravy porušení zmluvných podmienok aby sme potom, pri Veľkonočnej slávnosti mohli tú zmluvu opätovne ratifikovať!
Nie je to žiadna z tých nevýchodných zmlúv, kde musí mať človek lupu, aby včas zbadal všetky hrozby, vypísané drobným písmom. Boh nás nechce ošklbať. On je verný. A my?

Publikácie a pomôcky