Veľké mesto

PÔST-01ST

Asi nie je veľa ľudí, ktorí by Jonášov príbeh nepoznali. Minimálne tá časť o tom, ako ho do Ninive transportovala tá veľká ryba. Nechajme bokom, či ho prehltla veľká ryba alebo veľryba, či je to možné, alebo nie je. Podstatné na príbehu je totiž niečo, čo stojí za zamyslenie aj keby bol Jonášov príbeh len podobenstvom.

Najprv sa pozrime na celkový stav:
  1. Ninive bolo veľké mesto pred Pánom, tri dni trvala cesta cezeň, hovorí biblický autor. Wikipédia dodáva, že obvod mestských hradieb bol 100 kilometrov. Takže to na starovek slušná metropola s tisíckami obyvateľov. Ak si chcete pozrieť jej ruiny, treba sa vybrať do Mosulu. 
  2. Autor rozprávania o Jonášovi konštatuje, že obyvatelia Ninive neboli žiadni anjeli, skôr naopak, mesto bolo centrom zločinu, modloslužby a hriechu. Aj keby sme predpokladali, že trochu preháňal, je jasné, že kde je viac ľudí, tam to prorodzene aj viac vrie.
  3. Obyvatelia Ninive si priznali svoje chyby, ľutovali ich, konali pokánie a rozhodli sa pre zmenu života.
To, že sa počtom obyvateľov alebo rozlohou sa s Ninive nemôžeme, rovnať je jasné. To, že v hriešnosti života možno nie sme na tom tak zle ako oni, je chvályhodné. No to ako zareagovali na výzvu 40 dňovej obnovy oni a ako na ňu reagujeme my, to je, minimálne v masovosti realizácie, zahanbujúce. 

Každopádne Ninivčanom svedčí ku cti, že nečakali, kým začnú s pokáním a nápravou tí druhí. Proste tí z nich, ktorí "uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny."  
A keď už bolo jasné, že toto je to, čo chce väčšina, ako správny politik sa pridal aj kráľ. Čo si o tom myslel naozaj, nevieme. To je u politikov asi štandard. No tak či onak "vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola."
Inak to môže byť tiež inšpiráciou pre každého kto je presvedčený, že naši politici potrebujú pokánie minimálne rovnako, ako my sami. Mali by sme im dať príklad, ktorý sa nedá prehliadnuť. Ako dali  Ninivčania svojmu kráľovi.

https://www.mojakomunita.sk/web/rastidl/blog/-/blogs/2121381

Publikácie a pomôcky