Veľké mesto


PÔST-01-ST: Jon 3, 1-10

Nie je veľa ľudí, ktorí by nepoznali príbeh pána menom Jonáš. Je to vlastne už aj súčasť kultúry, nie len náboženstva. A potom jedná sa vlastne o taký milý, rozprávkový príbeh. Ako inak pozerať na muža, ktorý využil na svoju dobu prevratný spôsob dopravy – nechal sa zjesť veľkou rybou?!
Nechajme ale rozprávkovo znejúce príbehy a prejdime k podstate. Totiž najdôležitejšie nie je, či ho prehltla veľká ryba alebo veľryba a či je to alebo nie je možné... najdôležitejšie je, že:
  • Ninive bolo veľké mesto pred Pánom, tri dni trvala cesta cezeň – teda bola to riadna metropola s tisíckami obyvateľov...
  • Obyvatelia Ninive neboli žiadni anjeli, skôr naopak – mesto bolo centrom zločninu, modloslužby a hriechu...
  • Obyvatelia Ninive si priznali svoje chyby, ľutovali ich, konali pokánie a rozhodli sa pre zmenu života...
To, že počtom obyvateľov a rozlohou sa s Ninive nemôžeme rovnať je jasné. To, že v hriešnosti života možno nie sme na tom tak zle ako oni, to je chvályhodné. Ale to ako zareagovali na výzvu 40 dňovej obnovy oni a ako na ňu reagujeme my... to je pre nás zahanbujúce – minimálne v masívnosti realizácie.

Publikácie a pomôcky