Rozviazať putá

Rozviazať putá...

PÔST-00 PI po popolcovej strede: Iz 58, 1-9b

Pôstne obdobie je veľmi nebezpečným časom. Človeku sa totiž môže ľahko stať, že rýchlo uverí sebaklamu vlastnej zbožnosti. A žiaľ voči takému niečomu nie je nikto z nás imúnny.
Ľahko uveríme, že stačí postiť sa na popolcovú stredu – raz sa najesť do sýta a dva krát ešte trochu... a je to vybavené. Pravda je však iná. To je len prvý krok.
A čo nasleduje? Rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazyotroctva, zlomených prepustiť na slobodu. Povieme si: veď ja nemám otroka... nemám koho prepustiť... To nie, ale koľkých ľudí nespravodlivo spútavame svojimi rečami, osočovaním... Je na čase rozviazať tieto nespravodlivé putá.
Koľkých ľudí som doslova zotročil svojimi manierami, panovačnosťou, pedantnosťou či lenivosťou... koľkí ľudia chodia okolo mňa po špičkách len aby nevznikol konflikt. Je na čase uvoľniť povrazy otroctva.
Koľkí ľudia sú zlomení, pretože si ich niekto tak veľmi pripútal, až nevládzu dýchať. Je na čase dať slobodu.
Rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu.

Publikácie a pomôcky