Prehodnotiť hodnoty

CR-04 PO: Mk 5, 1-20

V gerazskom kraji, na opačnom brehu Galilejského jazera, sa zase raz preverili hodnoty. Až sa zdá, že 2000 svíň je viac, než jeden človek. Ešte zopár takých exorcizmov, a dekapol bude zruinovaný. Našli riešenie: "Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja." 
Myslím, že svoje hodnoty neprehodnotili správne. Žiaľ nie sú sami.

Publikácie a pomôcky