Len dve cesty...

Z Čertovho mlyna vedú len dve cesty...

PÔST-02 ŠT: Lk 16, 19-31 

Boháč aj Lazár majú niečo spoločné: ani o jednom sa v príbehu nehovorí, že by v živote urobili niečo zvlášť zlé alebo zvlášť dobré. Tak prečo je jeden v nebi a druhý v pekle? 
Ježiš v tom príbehu naznačuje dve cesty posvätenia. Prvá je cestou Lazára – je to cesta utrpenia. Druhá mala byť cestou boháča - cestou konania dobra. 
Ktorou cestou kráčaš?

Publikácie a pomôcky