Hranice minima a maxima


PÔST-01 PO: Lv 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46

Náš Boh sa neuspokojí s priemernosťou. V tom sa odlišuje od väčšiny našich kresťanov. Alebo lepšie bude otvorene povedať nás kresťanov. Jeho očakávania voči nám sú vysoké. V dnešnomprvom čítaní hovorí jasne: Buďte svätí, lebo ja , Pán, váš Boh som svätý!
Náš Boh sa neuspokojuje ani s minimalizmom. Stanovuje minimum (nekradnite, nepodvádzajte, nepotupujte, nebuďte nespravodliví...) ale vzápätí ide ďalej, počuli sme dnes aj to: bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť...
A tak si to môžeme rozvrhnúť:
  • absolútne minimum - nekradnite, nepodvádzajte, nepotupujte, nebuďte nespravodliví... - teda nerobte to, čo sa nazýva zlom.
  • priemer - bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť... - teda konajte dobro.
  • samozrejmosťmilovať budeš svojho blížneho ako seba – teda nie len robte dobro, ale robte ho s láskou.
  • cieľ každéhobuďte svätí, lebo ja som svätý...
Kde sme my?
Pre starovekého človeka bolo určite neporovnateľne ťažšie ako pre nás nekradnúť a nepodvádzať, veď žil horšie ako krorýkoľvek z našich bezdomovcov. Bolo pre neho neporovnateľne ťažšie sa s niečím podeliť, veď v porovnaní s nami nemal nič. Bolo pre neho asi fest ťažké mať rád iných ľudí, hrubých, nevzdelaných a agresívnych...
V porovnaní s ním žijeme v raji. Tak v čom je problém?

Publikácie a pomôcky