Cyril, Metod a štatisti

Sv. Kliment

Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa – hlavní patróni diecézy: Mk 16, 15-20

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený." Silné slová z Ježišových úst. Prečo?
1. Pre spásu nestačí byť pokrstený.
2. Ľudia mi často hovoria, že oni predsa veria v Boha. Áno. Ale naše vyznanie viery má tých článkov podstatne viac.
3. Ježiš menuje aj niekoľko znamení, ktoré budú sprevádzať tých, ktorí uverili. Asi to nie je vyčerpávajúci zoznam, ale aj tak. Idú z toho zimomriavky. Našťastie sú aj iné znamenia uverenia. Napríklad to, že kresťan, ktorý uveril, rozhodne nezostáva pasívnym divákom bohoslužieb a poslanie ísť a hlásať, či potreby ľudí okolo, alebo jeho vlastného spoločenstva... mu nedajú pokojne spávať. Ozaj a spíte dobre?
Dnes slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda. A tí rozhodne pasívnymi štatistami neboli. V opačnom prípade by sme možno neboli kresťanmi.

Publikácie a pomôcky