Červený kruh


PÔST-00 SO po popolcovej strede: Iz 58, 9c-14


Učiteľ pripevnil na strom na okraji čistinky drevený terč s červeným kruhom prostred. Mladík sa odvážne postavil vpred. Už sa nevedel dočkať, kedy bude môcť ukázať ostatným svoje schopnosti. Pevne uchopil svoj luk a zaujal strelecký postoj. „Môžem vystreli pane?“ opýtal sa. Učiteľ sa na neho zahľadel a spýtal sa ho: „Vidíš tie veľké stromy na konci čistinky?“ „Áno, pane, vidím ich veľmi dobre.“ „Dobre,“ odpovedal učiteľ, „vráť sa k ostatným, ešte nie si pripravený.“
Dopredu postúpil ďalší súťažiaci. Vzal si luk a starostlivo zamieril. Učiteľ sa postavil vedľa neho a spýtal sa: „Vidíš ma?“ „Áno pane, vidím vás, ste tu vedľa mňa.“ „Vráť sa a sadni si k ostatným!“ odvetil učiteľ, „nikdy nebudeš vedieť trafiť cieľ.“
Všetci účastníci súťaže, jeden a druhým, brali svoje luky a chystali sa vystreliť. No učiteľ im vždy položil jednu otázku, vypočul si odpoveď a poslal ich naspäť na svoje miesto. Nikto z nich nevystrelil ani šíp.
Vtedy postúpil dopredu najmladší zo žiakov. Vzal luk, potom ustrnul bez pohybu, oči upreté pred seba. „Vidíš tie vtáky, čo letia ponad les?“ opýtal sa učiteľ. „Nie pane, nevidím ich.“ „A čo ten strom, na ktorom je upevnený drevený terč? Vidíš ho?“ „Nie pane, nevidím.“ „A vidíš aspoň terč?“ „Nie, nevidím ho.“
Skupinka žiakov sa pustila do smiechu. No učiteľ ich hneď umlčal a pokojne sa spýtal svojho žiaka: „Tak mi povedz, čo teda vidíš?“ „Vidím červený kruh,“ riekol mládenec. „Výbore,“ odpovedal učiteľ, „môžeš vystreliť.“ Šíp preťal vzduch s jemným svišťaním chvejúc sa zabodol do stredu červeného kruhu na drevenom terči.*
Ak chceme trafiť do čierneho, ak chceme naplniť svoje pôstne záväzky, potom je pre nás dôležité sústrediť sa na jedno jediné: na cieľ.
Už ste dnes mysleli na svoje predsavzatie? Dnes prorok Izaiáš hovorí: Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom... vo tmách zažiari tvoje svetlo. Ukazovať prstom na všeličo... to je rozptyľujúce. Sústreďme sa na to, čo je podstatné! Prestaňme už ukazovať prstom...

_____________________
*Por.: www.tukan.sk (27.2.2009).

Publikácie a pomôcky