Baobab

Obr.: www.baomix.com

PÔST-00 ST popolcová streda

Malý princ býval na veľmi malej planéte, sotva väčšej, ako rodinný dom. Aj tam, tak ako na Zemi, rástli užitočné i neužitočné rastliny. S tými neužitočnými mal večné trápenie: pôda planéta bola doslova zamorená semenami baobabov. Baobaby sú obrovské stromy, na Zemi rastú v Afrike, Austrálii na Novom Zélande, ich kmeň dosahuje hrúbku až 10 metrov a vyrastú až do výšky 40 metrov.
Predstavte si, čo by takýto strom urobil s planétou veľkosti rodinného domu. Preto malý princ každý deň čistil svoju planétu od mladých baobabov. Je to ako s burinou, hovoril. Musíš ju vytrhnúť hneď, ako si si istý, že to nie je reďkovka alebo ruža. Keď sú baobaby malé, veľmi sa podobajú na ružové kríky.*

Vstupujeme do liturgického obdobia, ktoré nás pozýva k očisteniu, k vytrhávaniu buriny. Kedy to môžeme urobiť lepšie, ako teraz, keď je milostivý čas, čas spásy?
Pôstne obdobie nesie v sebe množstvo výziev. My sa môžeme sústrediť na jednu z nich: urobiť si poriadok vo svojom vlastnom živote, na svojej vlastnej planéte.
Každý náš hriech je burinou. Hriechy sú rôzne svojou závažnosťou, no každý môže prerásť do bludných rozmerov. A tak prvou podmienkou priznanie si vlastnej hriešnosti. Nie sme dokonalí! Či sa nám to páči, alebo nie. Sme hriešni. A možno sa to netýka básničky, ktorú odrecitujeme každý prvý piatok pri spovedi. Opakujeme hriechy, ktoré možno ani nepáchame a pritom tie skutočné zostávajú nepovšimnuté. Každý z nás má toho dosť čo meniť.
Druhým krokom je správne pomenovanie. Má tomu pomôcť spytovanie svedomia, možno treba zmeniť modlitebnú knižku, koľkí z vás používajú spytovanie svedomia z knižky pre deti! A samozrejme modlitba, čítanie sv. písma... Často sa stáva, že hriechom nazývame niečo, čo hriech nie je! A na druhej strane veľké zlo nám uniká. Vytrhávame zeleninu a zatiaľ sa burina mení na veľký strom. Niekto sa spovedá, že sa nepomodlil Anjel Pána, čo asi nebude hriech... a vôbec nepostrehne, že svojou panovačnosťou rozbíja rodinu svojho syna alebo dcéry!
Tretím dôležitým krokom je vytrhávanie. Vyznať hriechy v spovedi je dôležité. Ale čo robím preto, aby som napravil svoj život? Nestačí povedať: toto je burina! Treba ju vytrhnúť!
Sú však hriechy, s ktorými sa boríme, poznáme ich, snažíme sa... a nejde to. U niekoho je to panovačnosť, u iného hriechy v telesnej oblasti, u ďalšieho závislosť na alkohole... človek sa snaží dlhý čas a nejde mu to. To znamená, že nevytrhol koreň. A tak ďalším krokom je objaviť koreň, príčinu hriechu. Prečo opakovane upadám v tej ktorej oblasti?
Priatelia, teraz je milostivý čas, teraz je čas spásy. Čas upratať svoj život.

__________________________
*Por.: A.S.Exupéry, Malý princ.

Publikácie a pomôcky